Xin Chào! Chinh Dey.

Chào bạn!

👋 Đây là nơi lưu giữ những chất liệu về cuộc sống & công việc mà Chinh đã cóp nhặt trên hành trình của mình. Giữ kết nối nhé! 🤟
Giữ Kết Nối ⟶
Vị thầy nên theo

Vị thầy nên theo

public 8 phút đọc
Muốn biết người đó có nên theo hay không, hãy nhìn vào lối sống, lịch sinh hoạt, những cái họ làm hằng ngày, thái độ của họ khi làm việc đó.
Khám phá chủ đề
Góp nhặt bụi vàng
Góp nhặt bụi vàng
Những khoảnh khắc nhỏ nhiệm mà sâu lắng trong cuộc sống, được giữ lại để vui bồi chất liệu sống.
Một phần ba cuộc sống
Một phần ba cuộc sống
Những bài viết liên quan đến công việc. 8h/ngày tương đương với 1/3 ngày. Một phần ba cuộc sống rồi đó.
Những lá thư
Những lá thư
Bữa cơm tiệm không thể nào so sánh với bữa cơm nhà. Những tin nhắn tức thời không thể nào so sánh với những lá thư.
Bản Hoa Anh Đào
Bản Hoa Anh Đào
Những tháng năm thanh xuân rực rỡ bắt đầu nơi đây.
Ghost CMS
Ghost CMS
Hướng dẫn viết blog bằng Ghost CMS.
Thi kệ
Thi kệ
Những bài kệ ngắn được sáng tác rất ngẫu hứng.
Tuyệt vời! Next, complete checkout for full access to Chinh Dey.
Chào mừng bạn quay lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành viên miễn phí Chinh Dey.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bây giờ bạn đã có thể truy cập nội dung (Refresh trình duyệt với F5).
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.